Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

24 września 2019

W czwartek 19 września 2019 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

W spotkaniu uczestniczyły władze oświatowe UM Mysłowice, opiekun projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, pracownicy głównego realizatora – Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach, dyrektorzy mysłowickich placówek oświatowych oraz przedstawiciele rad pedagogicznych – tzw. szkolni koordynatorzy.

Obecnych na spotkaniu przywitał Naczelnik Wydziału Edukacji – dr Maciej Lisak-Zbroński.

Koordynator Projektu – pani Hanna Tabor przypomniała zebranym główne założenia projektu oraz omówiła jego realizację oraz osiągnięte wskaźniki.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Priorytetu: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Numer i nazwa Działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.08.2019 r.

Beneficjent: Miasto Mysłowice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Mysłowice pozyskały ponad 2 600 000,00 zł. (2 632 335,63) PLN.

Celem projektu był wzrost do 2019 roku poziomu kluczowych kompetencji u 1329 uczniów i 1303 uczennic wskazanych w projekcie mysłowickich szkół podstawowych, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu w 14 szkołach. W ramach projektu realizowany był I i II typ operacji wskazany w dokumentacji konkursowej. Grupę docelową stanowili uczniowie i uczennice kl. III-VIII czternastu mysłowickich szkół podstawowych.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach prowadziła wysokiej jakości kadra dydaktyczna. Podczas zajęć stosowano nowoczesne metody nauczania, m. in. metodę eksperymentu.

Na potrzeby oferowanych zajęć zostały zakupione pracownie matematyczne i przyrodnicze, wyposażone w meble oraz wysokiej jakości pomoce dydaktyczne, w tym wykorzystujące nowe technologie informacyjno-komunikacyjne.

W projekcie wzięło udział 3330 uczniów i uczennic z 14 szkół podstawowych z terenu miasta Mysłowice.

Realizację projektu powierzono Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach – pani Monice Adamek-Tuszyńskiej.

Zespół zarządzający projektem tworzyli:

  • Koordynator projektu – Hanna Tabor,
  • Osoba ds. Rozliczeń Projektu – Anita Gołąb,
  • Osoba ds. Zamówień Publicznych Projektu – Krystyna Protasewicz.

Na koniec odbyły się podziękowania. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt wręczono symboliczne róże.

Powrót Strona główna