Aktualności

Wyłoniono kandydatów na dyrektorów dwóch placówek oświatowych

18 czerwca 2020

 

Wczoraj w Urzędzie Miasta zebrała się komisja konkursowa ws. wyłonienia kandydatów na dyrektorów dwóch placówek edukacyjnych w Mysłowicach. Na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi zgłosiła się jednak kandydatka, do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 kandydowało 4 osoby. Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele – Urzędu Miasta Mysłowice, Kuratorium, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Związków Zawodowych, wyłoniła dwóch kandydatów. Na dyrektora Przedszkola nr 16 – Martę Ostrowską oraz Agnieszkę Żymłę – na dyrektora ZSP nr 2.

 

  • Marta Ostrowska jest nauczycielem dyplomowanym z ponad 12 – letnim stażem pracy. Pracowała w Przedszkolu nr 6 oraz ZSP nr 1 na stanowisku wychowawcy przedszkolnego oraz logopedy. W maju 2017 r. podjęła pracę dodatkową w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy jako logopeda, neurologopeda, surdologopeda. Od 2019 r. pracuje w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

  • Agnieszka Żymła to obecna dyrektorka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach. Pełni tę funkcję od 2015 r. Jest nauczycielem dyplomowany. Od 27 lat pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 . Pracę rozpoczęła jeszcze w Szkole Podstawowej nr 12 wchodzącej w skład Zespołu. Posiada wykształcenie pedagogiczne oraz może pochwalić się wieloma dodatkowymi kursami oraz studiami podyplomowymi potrzebnymi do pracy w tym zakresie.

 

Obie panie muszą zostać jeszcze powołane przez prezydenta miasta do sprawowania funkcji dyrektorów, a następnie swoje obowiązki pełnić będą przez kolejnych 5 lat.

Powrót Strona główna